Zapisy

Wzór wniosku i wzory dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, są tożsame z obowiązującymi w Gminie Gdańsk z uwagi na uczestnictwo Placóki w rekrutacji prowadzonej przez Samorząd.