Oferta

 1. Bezpłatna nauka. Jesteśmy Szkołą Publiczną.
 2. Opieka świetlicowa w godzinach 7:00 – 17:00.
 3. Przerwa na ciepły posiłek (płatny).
 4. Nauka szybkiego liczenia – arytmetyka mentalna.
 5. Brak ocen cyfrowych. Ocenianie Kształtujące.
 6. Praca z uczniami według koncepcji Planu daltońskiego.
 7. Comiesięczne zajęcia rozwijające umiejętności społeczne – mediacje rówieśnicze i pierwsza pomoc przedmedyczna.
 8. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego.
 9. Język kaszubski – poznawanie regionu poprzez comiesięczne wycieczki.
 10.  Język hiszpański.
 11. Nauka pływania – cotygodniowe zajęcia na basenie.
 12. Ciepła i przyjazna atmosfera i dobry klimat.
 13. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
 14. Jednolity strój uczniowski podkreślający przynależność do naszej społeczności szkolnej.