Wybór szkoły dla dziecka jest bardzo ważny, gdyż właśnie w tym wieku młody człowiek rozwija się najintensywniej. Nasza szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną oraz to co najważniejsze – możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego niespotykanego w innych szkołach poprzez:

  1. naukę metodą planu daltońskiego, którego filarami są samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja;
  2. ocenianie kształtujące, które wspiera rozwój dziecka, pozwala mu na popełnianie błędów i poprawianie ich, wskazuje uczniowi drogę do rozwoju;
  3. arytmetykę mentalną, która oprócz szybkiego liczenia w pamięci, umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i kreatywnego, wspomaga rozwój mózgu;
  4. język kaszubski, który wspiera odkrywanie tożsamości kulturowej i własnego miejsca w świecie, własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych, poznawanie własnego regionu poprzez wycieczki;
  5. zajęcia wszechstronnie rozwijające umiejętności społeczne, mediacje rówieśnicze, pierwsza pomoc przedmedyczna;
  6. zwiększona liczba godzin języka angielskiego oraz język hiszpański. Dzieci w tym wieku bardzo szybko przyswajają języki obce, dlatego rozpoczęcie nauki od najwcześniejszych lat gwarantuję swobodę wypowiedzi, wszechstronność i bogactwo języka.

Szkoła obecnie mieści się na stadionie, jednakże we wrześniu 2022 rozpoczniemy naukę na ulicy Suchej.

Drogi rodzicu, jeśli masz pytania dotyczące edukacji w naszej szkole możesz skontaktować się ze mną, chętnie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące naszej szkoły, obecnej sytuacji, planów na najbliższy rok i planów na dalszą przyszłość.

Zapraszam do kontaktu, wszelkich informacji udzielam osobiście.

Bogumiła Szolc


Plan daltoński

Arytmetyka mentalna

Ocenianie kształtujące

Edukacja regionalna

AKTUALNOŚCI

Loading RSS Feed